รถขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ชลบุรี

รถขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ชลบุรี

จัดสร้างและจัดทำ รถขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ชลบุรี และรูปแบบขบวนต่างๆ ประจำปีปี 2566

รางวัลชนะเลิศรถกระทงใหญ่เชียงใหม่ 2564

รางวัลชนะเลิศรถกระทงใหญ่เชียงใหม่ 2564

ทีมงานในเครือข่ายร่มฉัตรByหัสดินทร์อาร์ตได้รังสรรค์รถกระทงใหญ่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าประกวดในงานยี่เป็ง 2564 จนได้รับรางวัลชนะเลิศ

จัดทำออกแบบรถเพื่อถ่ายรายการโฆษณา

จัดทำออกแบบรถเพื่อถ่ายรายการโฆษณา

จัดทำและออกแบบเพื่อถ่ายรายการโฆษณา molfix ผ้าอ้อมเด็ก